Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Συνδυασμοί και παρατάξεις.


δημοτική παράταξη και πρωτοβουλίες πολιτών

Και στην οραματική μιας δημοκρατικής κι αριστερής δημοτικής αρχής σημαντικότατη είναι η λειτουργία της δημοτικής παράταξης. Ωστόσο, στο σχετικό νόμο για τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ δε γίνεται πουθενά λόγο για δημοτικές παρατάξεις. Η δημοκρατία βλέπει μόνο συνδυασμούς, έναν εκλογικό δηλαδή εφήμερο σχηματισμό που διαμορφώνεται λίγους μόνο μήνες πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Ο λόγος των πολιτών ουσιαστικά δεν έχει κανένα νόημα να εκφράζεται μέσα από τοπικές μη εκλογικές συσπειρώσεις, που αποτελούν και τη δημοτική παράταξη -διοίκησης ή αντιπολίτευσης.


Η παράταξη αποτελεί ουσιαστικά ένα διευρυμένο κοινωνικό φορέα, που στη συλλογικότητά του εκφράζει τις αντίρροπες θέσεις της κοινωνίας. Βέβαια, στο δημοκρατικό δημαρχοκεντρικό σύστημα τα μέλη των παρατάξεων -υπάκουα και αναμένοντας ανταμοιβή της συνένωσής τους- διαμορφώνουν τη στάση τους. Ουσιαστικά, δηλαδή, ή υπακούν τυφλά ή αντιδρούν με γνώμονα όχι ιδέες και θέσεις πολιτικές, αλλά το αντίκρισμα που έλαβαν. Εντούτοις, η παράταξη ως συλλογικός τοπικός φορέας αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι της κινηματικής δημοκρατίας· αποτελεί ίσως και τον πιο κοντινό φορέα στη δημαρχιακή διοίκηση, αφού η τοπική αρχή είναι δικό της κομμάτι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: