Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Αξιοκρατία

Αξιοκρατία. Τόσο απλά!Σε αυτόν τον τόπο η αξιοκρατία αγαπήθηκε σχεδόν πάντοτε "ως ιδέα"- και κυρίως ως ιδέα αντιπολίτευτικού λόγου-, παρά ως έμπρακτη απόφαση και πράξη. Ελάχιστες διαφορετικές περιπτώσεις, (π.χ. νόμος Πεπονή) αφορούν σπάνιες περιόδους ή σπάνιες προσπάθειες ορισμένων ανθρώπων, που συχνά έμειναν μόνοι, αυτοί και η σπανιότ...klik

Δεν υπάρχουν σχόλια: