Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Σε επιφυλακή η μπλογκόσφαιρα


Επί πολλά χρόνια ως «Τέταρτη Εξουσία» νοούνταν ο Τύπος, με την παραδοσιακή μορφή των εφημερίδων. Στη συνέχεια «εμπλου­τίστηκε» με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και τώρα πια ίσως βρισκόμαστε απέναντι στην «Πέμπτη Εξουσία»: την παγκόσμια εξουσία των μπλογκ.Είναι αλήθεια ότι η πιο δημοφιλής μορφή ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει ταχύτη­τα, αμεσότητα, τον συνδυασμό των πα­ραδοσιακών άρθρων με τα τηλεοπτικά βίντεο και – σε πάρα πολλές περιπτώ­σεις – την ασφάλεια της ανωνυμίας των μπλόγκερ. Εκεί όμως αρχίζει ο παγκό­σμιος προβληματισμός:

Μέχρι ποίου σημείου μπορεί η ανω­νυμία να επιτρέπει σε κάποιον που έχει φτιάξει ένα μπλογκ να δίνει ανεπιβεβαί­ωτες πληροφορίες, σχόλια, προσωπικά δεδομένα και «ειδήσεις» που αφορούν δημόσια πρόσωπα;

Δικαιούται ο καθένας να αναρτά απόψεις που πολλές φορές είναι υβρι­στικές ή ακόμη και καθαρά εκβιαστικές για παράγοντες της πολιτικής, οικονο­μικής, επιχειρηματικής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής ζωής;

Στις ΗΠΑ, που είναι δημοσίως υπέρ­μαχος της ελευθερίας του λόγου και πρωτοπόρος στο blogging, καριέρες και πολιτικές κρίνονται κυριολεκτικά από τους μπλόγκερ, που σε πολλές περιπτώ­σεις συγκεντρώνουν τεράστια νούμερα επισκεψιμότητας και καθίστανται άξιοι ανταγωνιστές των επίσημων ειδησεο­γραφικών πρακτορείων.

Αγωγές και έρευνες

Στην Ελλάδα, στην οποία τώρα ανα­πτύσσεται το blogging, ζήσαμε την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσι­ογράφου Σωκράτη Γκιόλια, που συν­δέθηκε με το blog troktiko, αλλά πιο πριν είχαμε διάφορα «επεισόδια» στην υπόθεση αυτή: το φαινόμενο της ει­σβολής αστυνομικών δυνάμεων στο σπίτι δημοσιογράφου (Α. Καψαμπέλης), που έψαχναν να βρουν τον δια­χειριστή του πρώτου ενοχλητικού blog, του press.gr, μεγάλες κόντρες για διά­φορες αναρτήσεις από άλλα ανώνυμα μπλογκ, προσφυγές επωνύμων στη Δι­καιοσύνη, αλλά και προσφυγές επωνύ­μων στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονι­κού εγκλήματος.Τώρα έχουμε ακόμη μία εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, με τις αγωγές που κα­τέθεσαν πριν από μερικές μέρες ο δι­ευθυντής ειδήσεων του Mega Χρήστος Παναγιωτόπουλος και οι δημοσιογρά­φοι του καναλιού Όλγα Τρέμη, Γιάννης Πρετεντέρης και Μανώλης Καψής, που ζητούν ως αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ από τον επίσης δημοσιογράφο Γι­άννη Παπαγιάννη θεωρώντας ότι είναι ο κάτοχος και διαχειριστής του fimotro.blogspot.com.Αφορμή για την αγωγή στάθηκε ηλε­κτρονική δημοσκόπηση του μπλογκ που τους συμπεριλάμβανε στο ερώτημα: «Ποιο από τα παρακάτω δημοσιογραφικά πρόσωπα γλείφει καλύτερα την κυ­βέρνηση;».Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές – για πολλοστή φορά – διακινούν πλη­ροφορίες ότι ετοιμάζει νομοθετική ρύθ­μιση για τα μπλογκ ο υπουργός Δικαιο­σύνης Χάρης Καστανίδης σε συνεργα­σία με τον υφυπουργό Τύπου Τηλέμαχο Χυτήρη κατόπιν αιτήματος του πρωθυ­πουργού (!) με στόχο να περάσει από τη Βουλή πριν από το καλοκαίρι.

Πρωτοφανής «ρύθμιση»

Το βασικό στοιχείο της ρύθμισης θα είναι η υποχρεωτική αναγραφή σε κάθε ιστολόγιο, του προσώπου που θα είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο. Η επι­χειρηματολογία υπέρ αυτής της ρύθμι­σης στέκεται στο αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε θιγόμενου από αναρτήσεις να μπορεί να ζητήσει την τιμωρία του διαχειριστή του μπλογκ, όπως γίνε­ται στα παραδοσιακά ΜΜΕ, που υπο­χρεούνται να απαντήσουν σε μηνύσεις, αγωγές κ.λπ.Βέβαια, πρακτικά, ο εντοπισμός του διαχειριστή μπορεί ήδη να γίνει και μέ­σω του ηλεκτρονικού του ίχνους (ΙΡ) από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή μέσω εισαγγελικού αιτήματος στον πά-ροχο του μπλογκ, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τη λειτουργία του (η Google, για παράδειγμα, έχει ανα­στείλει τη λειτουργία μπλογκ ύστερα από σχετικά δικαστικά αιτήματα).Από την άλλη πλευρά, η επιχειρημα­τολογία κατά της ρύθμισης στέκεται στο αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα να εκφράζει τις απόψεις του και να ελέγχει την εξουσία, λειτουργία που πολλές φο­ρές μπορεί να γίνει καλύτερα χωρίς το «βαρίδι» της επωνυμίας και των προσω­πικών σχέσεων μεταξύ σχολιαστών και φορέων της εξουσίας. Και από αυτή την πλευρά το θέμα είναι σοβαρό και είναι πιθανό να δημιουργήσει κύμα διαμαρ­τυριών στο διαδίκτυο, όπου πλέον θα συγκρουστούν δύο διαφορετικές από­ψεις, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες σχο­λές.Είναι αντικειμενικό γεγονός ότι πολ­λές φορές και στον ελληνικό χώρο δη­μοσιεύτηκαν πρώτα στα μπλογκ πληρο­φορίες που στη συνέχεια έτυχαν ανα­παραγωγής από τα επίσημα ΜΜΕ, ενώ είναι ένα θέμα το γεγονός ότι ορισμένα blogs έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τα παραδοσιακά portals. Είναι επίσης γεγονός ότι η ενημέρωση για θέ­ματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι πόλεμοι, διοχετεύτηκαν μέσα από τα μπλογκ και τα social networks, επειδή η εξουσία «φίμωσε» τις «κανονικές» πηγές πλη­ροφόρησης.Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι πά­μπολλες φορές, με όπλο την ανωνυμία, εξαπολύθηκαν σκαιότατες επιθέσεις ενάντια σε όποιον είχε βάλει στο μάτι ο μπλόγκερ. Τέλος είναι εξίσου αντικειμε­νικό γεγονός ότι άλλο είναι ένα μπλογκ που διοχετεύει πολιτικές πληροφορίες και άλλο ένα ιστολόγιο που ασχολείται, για παράδειγμα, με το κέντημα.Μένει να δούμε τους ακριβείς όρους της επερχόμενης ρύθμισης (παρόμοια της οποίας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο) για να μπορέσει να βγει ένα ου­σιαστικό συμπέρασμα.

ΥΓ.: Ελπίζουμε αυτές οι πληροφορί­ες να μην είναι ευσεβείς πόθοι ή προϊ­όν ασχετοσύνης κάποιων στην κυβέρ­νηση, που δεν έχουν λάβει καν υπόψη ότι οι δύο μεγαλύτερες (και απολύτως ιδιωτικές) πλατφόρμες στον κόσμο για μπλογκ (wordpress και blogspot) δεν έχουν κανέναν λόγο να φτιάξουν ξεχω­ριστούς όρους που να καλύπτουν μόνο τη χώρα μας... Ελπίζουμε επίσης ότι δεν πρόκειται απλώς για διοχέτευση πλη­ροφοριών με στόχο να δημιουργήσουν πολεμικό κλίμα και εντυπώσεις στο διαδίκτυο... Έτσι κι αλλιώς πάντως είναι σε επιφυλακή.

topontiki

Σειρήνες πολέμου στην Κερατέα

περισσότερα εδώ

59 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Το ξημέρωμα της 30ης Μαρτίου 1952 εκτελέστηκαν ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Μπάτσης, Αργυριάδης και Καλούμενος

Εγκατέλειψε τον Καντάφι ο υπουργός Εξωτερικών, αναζητά καταφύγιο στη Βρετανία


http://news.in.gr/world/article/?aid=1231101972

Κορυδαλλός, (φρουρά)

Η σημερινή απόδραση από το Κατάστημα Κορυδαλλού, διέψευσε για άλλη μια φορά το θεώρημα των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης ότι χωρίς δαπάνες μπορεί να υπάρξει ασφάλεια στα καταστήματα κράτησης.

Δύο χρόνια μετά την τελευταία απόδραση από το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, δεν έχει αγοραστεί ούτε μια βίδα για την ασφάλεια των φυλακών, δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας Φρουρός. Αντιθέτως η νυχτερινή βάρδια έχει μειωθεί κατά 30% και πλέον σύμφωνα με τις, δεσμευτικές ως προς την εφαρμογή τους, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμός φύλλου 273 21/02/2011) σήμερα στην Φρουρά του Κορυδαλλού πρέπει να εργάζονται τριάντα τρία (33) άτομα συνολικά. Είκοσι δύο υπάλληλοι σε φρουρήσεις νοσοκομείων και μόλις έντεκα (11) θα έπρεπε να είναι στην Φρουρά του Κορυδαλλού. Η Φρουρά Κορυδαλλού έχει είκοσι έξι (26) πόστα φρούρησης, δηλαδή τα δεκαπέντε από αυτά θα έπρεπε σήμερα να είναι κλειστά.

Είναι αλήθεια ότι η μία από τις πέντε σκοπιές του ψυχιατρείου ήταν μη επανδρωμένη, καθώς δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την αποζημίωση των κομμένων ρεπό και των νυχτερινών. Η κατάσταση αυτή επικρατεί σε όλα τα καταστήματα κράτησης !

Είναι αλήθεια ότι οι συνδικαλιστικές μας ενώσεις έχουμε δηλώσει με σαφήνεια ότι εμείς θα εφαρμόσουμε τις Υπουργικές Αποφάσεις καθώς δεν δεχόμαστε πλέον να δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε το μόλις 1,5 ευρώ την ώρα που έχει κοστολογηθεί το νυχτοκάματο στις Φυλακές. Πλήρη εφαρμογή σημαίνει κλειστές σκοπιές, καθώς ευνοήτως οι ασθενείς κρατούμενοι στα νοσοκομεία δεν μπορεί να μην έχουν Φρουρά.

Είναι αλήθεια ότι το μόνο υλικό που αγοράστηκε στις Φρουρές είναι ασύρματοι από το ταμείο της Ομοσπονδίας, ώστε τουλάχιστον να έχουνε ασύρματη επικοινωνία οι σκοπιές !!! Τα λοιπά υλικά όπως σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα, σύγχρονο ατομικό οπλισμό, στολές και ότι μπορεί ο καθένας να φανταστεί , το αγοράζει ο συνάδελφος με τον κατά 20% μειωμένο μισθό του.

Κοινοποιούμενα έγγραφα ( αναζητήστε τα και στο www.poyef.gr )

1) Κοινή Υπουργική Απόφαση νυχτερινών και εξαιρέσιμων (Αριθμός φύλλου 273 21/02/2011)
2) Απόφαση του 2009 (Γραφείο Ειδικού Γραμματέα πρωτ. 36/20-01-2009) για την μη στελέχωση σκοπιών στο κατάστημα Κορυδαλλού (μετά από πρόταση μας) καθώς δεν επαρκούσαν οι δαπάνες για αποζημίωση υπερεργασίας (κομμένα ρεπό) και νυχτερινών των υπαλλήλων. Σημειώστε ότι από το 2009 οι σχετικές δαπάνες έχουν μειωθεί άλλο ένα 30% επιπλέον.
3) Επιστολή της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. στον κ. Πρωθυπουργό. (Κορυδαλλός 11/02/2011 Αρ. Πρωτ.: 543)
4) Επιστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. στις πρωτοβάθμιες ενώσεις (Κορυδαλλός 01/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 585)
5) Επιστολή αγοράς και προμήθειας φορητών ασυρμάτων (Κορυδαλλός 01/02/2011 Αρ. Πρωτ.: 523)


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιάκωβος Καμπανέλλης

Πολυμελείς συμμορίες της νύχτας συνελήφθησαν.

Στα δίχτυα της αστυνομίας 217 "νονοί"
της νύχτας


www.trelokouneli

Τέσσερις είναι οι εγκληματικές ομάδες στις οποίες δρούσαν οι 217 συλληφθέντες που πουλούσαν προστασία σε καταστηματάρχες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι πρώτοι δεκατέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά ενώ στο φως έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία για την δράση των κατηγορούμενων αλλά και για τους κωδικούς που χρησιμοποιούσαν για να εκτελέσουν συμβόλαια θανάτου. Παράλληλα όμως ασχολούνταν και με άλλες παράνομες...


πράξεις. Για κάθε εγκληματική οργάνωση, αφού διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών της, οι τρόποι - μέθοδοι δράσης τους, εξιχνιάσθηκαν και οι αξιόποινες πράξεις που διέπραξαν.

Ομάδα Α'

Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από είκοσι βασικά μέλη, εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά μέλη είναι έγκλειστοι σε διάφορα καταστήματα κράτησης, με τις εντολές των οποίων τα υπόλοιπα μέλη δρούσαν. Παρείχαν «προστασία» σε 48 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής (Αθήνας, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Πετρούπολης κ.λπ.), καθώς και στις ευρύτερες περιοχές των επαρχιακών πόλεων Λουτρακίου, Κορίνθου και Αγρινίου, εισπράττοντας διάφορα χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 800 έως 3000 ευρώ το μήνα.

Προκάλεσαν πέντε εκρήξεις σε καταστήματα και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Συγκεκριμένα, στο νυχτερινό κέντρο Focus επί της οδού Λ. Λιοσίων 325, τον Απρίλιο του 2010. Στην καφετέρια Terra Petra στην Πετρούπολη τον Αύγουστο του 2010. Στο νυχτερινό κέντρο Polis Studio στην Πέτρου Ράλλη τον Οκτώβριο του 2010. Στο νυχτερινό κέντρο Θέα, στον Άλιμο τον Δεκέμβριο του 2010 και στο νυχτερινο κέντρο Fever στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2010.

Μάλιστα, είχαν δώσει σε «εκτελεστή» 50.000 ευρώ για την δολοφονία δυο αρχηγικών μελών αντίπαλης εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ασχολούνταν και με το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και συμμετείχαν στην παράνομη διακίνηση ατόμων, με σκοπό την πορνεία.

Ομάδα Β'

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 29 βασικά μέλη, εκ των οποίων τα τρία ήταν αρχηγικά μέλη. Παρείχαν «προστασία» σε 130 καταστήματα - επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής (Λαύριο, Μεσόγεια, Γλυφάδα, Παραλιακή οδό, Πειραιά, Κορυδαλλό, Περιστέρι, Νίκαια, Κέντρο Αθηνών, Βόρεια προάστια, Αρτέμιδα κ.λπ.) εισπράττοντας από 1000 έως και 3000 ευρώ το μήνα. Επιχειρούσαν να δολοφονήσουν άτομα από αντίπαλη ομάδα. Προμηθεύονταν όπλα, πυρομαχικά και εξειδικευμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα ασχολούνταν με το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.

Σκόπευαν να ανταλλάξουν 1,5 εκατ. πλαστά ευρώ με αληθινά κατόπιν συνεννόησης με υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδας στους οποίους θα έδιναν μίζα.

Αρχηγικό μέλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης οργάνωσε την ληστεία που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2010 στην Εθνική Τράπεζα στην Αλόννησο, από όπου αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ομάδα Γ'

Η τρίτη ομάδα αυτή αποτελούνταν από 11 βασικά μέλη που παρείχαν «προστασία» σε 41 καταστήματα - επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής εισπράττοντας από 500 έως και 1000 ευρώ το μήνα. Διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και έκαναν πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος Τραπεζών, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Ομάδα Δ'

Η τελευταία ομάδα αποτελούνταν από 9 βασικά μέλη που παρείχαν προστασία σε 14 καταστήματα – επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Αγρινίου, εισπράττοντας από 500 έως και 2000 ευρώ το μήνα.

Ασχολούνταν παράλληλα με το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και με τοκογλυφίες ενώ όταν οι οφειλέτες δεν κατέβαλαν τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά, προκαλούσαν σε αυτούς σωματικές βλάβες και προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής τόσο των ιδίων, όσο και των οικογενειών τους.

Τέλος, εξετάζεται η συμμετοχή των συλληφθέντων αλλά και αναζητουμένων, βάσει ενταλμάτων, κατηγορουμένων και σε άλλες σοβαρές εγκληματικές πράξεις.


Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

O ...Ανθιμος ως ..θεωρητικός και ..ιστορικός (παρακαλώ )


Το βρήκα στη σπηλιά


Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος:
Εθνικισμός και Ρομαντισμός

Ανέγνωσα και εθαύμασα το άρθρο «Περί Εθνικισμού» του ομοτ. πανεπιστημιακού καθηγητού κ. Θάνου Βερέμη στην «Καθημερινή της Κυριακής» της 6-2-11, και από το κείμενο αυτό πήρα την αφορμή για να διατυπώσω κάποιες σκέψεις επάνω σ' αυτό το επίμαχο θέμα. Ο θαυμασμός μου για το άρθρο του κ. Θ. Β. είναι ειλικρινής και αφορά κυρίως τη σαφήνεια των απόψεων του κ. καθηγητού, τη δημοτική καθαρότητα του λόγου του και την ισχυρή διαπραγμάτευση του θέματός του σε ένα κείμενο περιωρισμένης εκτάσεως. Ομολογώ ως εκ τούτου ότι μου έφερε στον νου μου τους μακαριστούς καθηγητές μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Σταματάκο, Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, Κων. Βουρβέρη, Νικ. Τωμαδάκη, Νικ. Βλάχο, Σπυρ. Μαρινάτο, τον ακαδημαϊκό Διονύσιο Ζακυθηνό, και τόσους άλλους, που μας εμόρφωσαν στα νειάτα μας με την ελληνική γνώση και τα ελληνικά γράμματα, χωρίς να απαρνηθούν τη θύραθεν παιδεία.
Ο καθηγητής κ. Θ. Β. σημειώνει ότι «ο εθνικισμός που γνωρίζομε σήμερα δεν έχει σχέση με εκείνον που δημιούργησε ο γαλλικός ορθολογισμός». Οι Γάλλοι επεδίωκαν εδαφικές και πολιτικές διεκδικήσεις. Και στη συνέχεια «ο εθνικισμός σταδιακά μεταλλάχτηκε σε προϊόν του ρομαντισμού». Εδώ ανοίγεται άλλο μεγάλο κεφάλαιο περί του ρομαντισμού, που δεν μπορούμε εδώ να προσεγγίσωμε, που όμως επηρέασε τους Γάλλους για να απομακρύνουν ό, τι ήταν γερμανικό σ' αυτούς, ενώ οι Πρώσοι ανεζήτησαν τη γερμανική καθαρότητα. Στη συνέχεια ο κ. Θ. Β. μας ξαφνιάζει με μια αναφορά στον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, τον ιστορικό που τιμά και σέβεται αείποτε ολόκληρη η ελληνική οικουμένη και βεβαίως και ο κ. Βερέμης. Για τους αναγνώστες θυμίζω ότι ο Κων. Παπαρρηγόπουλος εγεννήθη στην Κωνσταντινούπολη το 1815 και απέθανε το 1891 στην Αθήνα. Αξίζει να αναφερθή ότι οι Τούρκοι εδολοφόνησαν τον πατέρα του Δημήτριο, τον υιό του Μιχαήλ, τον αδελφό του Ιωάννη και τον γαμπρό του Δ. Σκαναβή. Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος υπήρξε τακτικός καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η πρώτη ιστορική πραγματεία του «Περί της εποικήσεως σλαυϊκών τινών φύλων εις την Πελοπόννησον» απέκρουσε τη θεωρία του Φαλμεράυερ, ότι δήθεν οι Ελληνες αφωμοιώθησαν υπό των Σλαύων, διότι ήταν μελέτη εκπληκτική που συνετάραξε τους επιστημονικούς κύκλους της Ελλάδος και της Ευρώπης, και αποκατέστησε τους Ελληνες στη διεθνή κοινή γνώμη. Η μελέτη του Παπαρρηγοπούλου υπήρξε βαρειά ταφόπλακα στη θεωρία του Φαλμεράυερ, ή οποία ξεχάστηκε παντελώς.
Μέσα, λοιπόν, σε τέτοιο κλίμα που ζούμε οι Ελληνες σήμερα, τι την θέλομε τη μνεία της ανθελληνικής θεωρίας του Φαλμεράυερ; Και αν μερικοί είχαν εγγράψει τον Παπαρρηγόπουλο στη ρομαντική σχολή της ιστοριογραφίας, όταν η καρδιά του θλιβόταν για τέσσαρες νεκρούς πρώτους συγγενείς του, και το μυαλό του ήταν, προ πάντων, στην ιστορία του Ελληνικού Εθνους, ποιος μπορούσε να τον ξεπεράση σε πηγές, σε πορίσματα και σε διακήρυξη της αλήθειας για την Ελλάδα; Ελληνες ιστορικοί υπήρξαν πολλοί και άξιοι. Ο μοναδικός για την Ελλάδα είναι ο Παπαρρηγόπουλος.
«Η έννοια του από τριών χιλιάδων ετών καθαρόαιμου Ελληνισμού» γράφει ο κ. Βερέμης, «έγινε η βάση της αναθεωρημένης αντίληψης του ελληνικού εθνικισμού επί δικτατορίας Μεταξά και χάρη στον ελληνικό εμφύλιο, μακροημέρευσε». Να μου επιτραπή να διαφωνήσω επί της θέσεως αυτής. Είναι ιστορικό λάθος να θεωρούμε ότι η φιλοπατρία των Ελλήνων πολιτών ετροφοδοτήθηκε από μια δικτατορία και από έναν εμφύλιο. Κατά τρόπο αυτόματα γενεσιουργό ή από Βορρά χαλκευθείσα απόπειρα για να δημιουργηθεί από τη Μακεδονία και τη Θράκη ένα άλλο κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, άναψε φωτιές στις συνειδήσεις των Ελλήνων και έσωσε την αυτοτέλεια του ελληνικού κράτους.
Παραλείπω τα των διενέξεων περί τα πολιτικά ζητήματα, και θέτω το τελικό ερώτημα. Σήμερα στα ελληνικά δεδομένα, όταν ένας Ελληνας πολίτης αγαπάει την πατρίδα του, την Ελλάδα, με αίσθημα αυτοθυσίας γι' αυτήν, όταν στηρίζη το πολίτευμα της δημοκρατίας, όταν θέλη τη χώρα του ακεραία μέσα στα σύνορά της, όταν σέβεται τα σύμβολά της και συμβάλλει στον πολιτισμό της, είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται ως εθνικιστής;
Εάν μου απαντήση θετικά ο κ. Βερέμης, τότε καλύτερα να στραφούμε στη «θρησκευτική παραμυθία», όπως ωνόμασε μειωτικά τη χριστιανική πίστη, για να προγευθούμε και την αιωνιότητα. Η Ελλάδα πάντως ανήκει στους Ελληνες.
«Καθημερινή», Kυριακή 13/02/2011

Φώτα αναμμένα την ημέρα στο κέντρο της Πάτρας, μια μέρα μετά την "Ωρα της Γης"!


Χθες βραδυ στο κεντρο της Πάτρας πολυ σωστα ηταν κλειστα φωτα που φωτιζουν τους δρομους επειδη ηταν η ωρα της γης! Αλλα....
ποιο το νοημα αν τα αναβουν μερα μεσημερι, οπως σημερα; Όπως βλεπετε και στην φωτογραδία τα φωτα ο δημος τα αναψε μεσημερι γιατι ειμαστε largeeee!
Η φωτογραφία τραβηχτηκε 14:30.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

πηγή

Μπλεγμένος και ο Γ. Μίχας στη δικογραφία για το σκάνδαλο με τα υποβρύχια...ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
Τα υποβρύχια κατάπιαν €150 εκατ.
Οι εισαγγελείς κάλεσαν για κατάθεση μέλη της διοίκησης του σωματείου εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Αναδημοσίευση από press-gr
Σοκάρει η αναφορά του πορίσματος στους συνδικαλιστές Γ. Κοντάκη, Στ. Μαρκάτο και Ι. Μίχα. «Σημειώνουμε» επισημαίνεται «ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) διαπιστώθηκε ότι ο κ. Κοντάκης ήταν κατά το κρίσιμο διάστημα πρόεδρος του συνδικάτου των εργαζομένων στην ΕΝΑΕ, ενώ στη διοίκηση ήταν και οι κκ. Ι. Μίχας και Στ. Μαρκάτος.
Σύμφωνα με τα έγγραφα-καταγγελίες που απεστάλησαν στην υπηρεσία μας,οι Μίχας και Μαρκάτος από τα έτη 1.1.2007 ως τις 31.12.2010 ήταν νομάρχης και αντινομάρχης Πειραιά, πλην όμως πληρώνονταν από τα ΕΝΑΕ...Και οι τρεις καταγγέλλεται ότι μετείχαν στις διαπραγματεύσεις και εκφράζονταν ευνοϊκά υπέρ των γερμανικών εταιρειών...» . Και οι τρεις εκλήθησαν ως ύποπτοι για ανωμοτί εξηγήσεις από τις εισαγγελείς κυρίες Πόπη Παπανδρέου και Ευγενία Κυβέλου που διερευνούν την υπόθεση.
Επίσης λογαριασμός του αξιωματικού του Ναυτικού Πάνου Στάμου στην τράπεζα Royal Βank of Scotland στην Ελλάδα φαίνεται να έχει δεχθεί για το έτος 1999 ποσό 3.320.000 δρχ. από...
την εταιρεία Μarine and Ιndustrial Εnterprises, συμφερόντων του επιχειρηματία Ματαντού, του προμηθευτή δηλαδή των υποβρυχίων. Από έλεγχο της φορολογικής του δήλωσης, επισημαίνουν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, εμφανίζεται να αγοράζει ακίνητο αξίας 155.137.014 δρχ. και να καλύπτεται το ποσό αυτό από δάνεια ή δωρεές.
Η κυρίαρχη επισήμανση του πορίσματος είναι ότι υπάρχει «εμπλοκή της εταιρείαςπου αντιπροσωπεύει τους γερμανούς προμηθευτές (της εταιρείας του Μιχάλη Ματαντού ΜΙΕ, με έδρα τον Πειραιά) με τα Ελληνικά Ναυπηγεία (ΗDW)αλλά και με εκείνους τους παράγοντες από το υπουργείο Αμυναςπου έπρεπε να ελέγχουν την πρόοδο και την υλοποίηση των συμβάσεων».
Δώδεκα εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία Μιχάλη Ματαντού έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ. Οπως επισημαίνεται στο πόρισμα, ο επιχειρηματίας ως το 2003 ήταν διαχειριστής της ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ, ο δε Αντώνης Χάγιας ήταν υπάλληλος από το 1997 στην αρχική εταιρεία Μarine Ιndustrial. Ο Αλέξανδρος Παπαντωνίου, ο άλλος διαχειριστής, αγόρασε στη συνέχεια ολόκληρη την εταιρεία από το πρώην αφεντικό τους. Η ελληνική ΜΙΕ για το 2004-2005 και το 2006 συναλλάσσεται με την κυπριακή ΜΙΕ Εurope LΤD και οι συναλλαγές ανέρχονται στο ποσό των 3.600.000 ευρώ.
Εν τω μεταξύ παρατηρείται ότι σε όλα τα τιμολόγια πληρωμών του υπουργείου Αμυνας και κυρίως σε έγγραφο που υπογράφεται από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΥΠΕΘΑ Αντώνη Κάντα υπάρχει κοινοποίηση προς την εταιρεία ΜΙΕ και τον Αντώνη Χάγια.
Οπως επισημαίνεται στην πρώτη σελίδα του πορίσματος, το κόστος κατασκευής των υποβρυχίων (βασική τιμή της κύριας σύμβασης) προσδιορίστηκε στο ποσό του 1.385.277.117 ευρώ. Υπεγράφη στις 15 Φεβρουαρίου 2000 από τους Ι. Σμπώκο (γενικό διευθυντή Εξοπλισμών) και Σωτ.Εμμανουήλ (εκπρόσωπο των Ναυπηγείων).
Καταγράφεται επίσης ότι η σύμβαση υπ΄ αριθμ. Υ2341 μεταξύ Ελληνικών Ναυπηγείων και Ferrostaal υπογράφεται μεταξύ του Σωτ. Εμμανουήλ και του προέδρου του ΔΣ της ΗDW Dirk Rathjens αλλά και του Ηanfried Ηaun, μέλους του ΔΣ της Ferrostaal. Ο τελευταίος είχε προφυλακιστεί επί έξι μήνες από την Εισαγγελία του Μονάχου στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται εκεί και μίλησε αργότερα στην απολογία του για «πληρωμές» και σε τρίτους στη χώρα μας για να πάρουν τα έργα τα Ναυπηγεία.
Σχετικά με τις τροποποιητικές συμβάσεις, που υπογράφονται στη συνέχεια και από τον πρώην γενικό γραμματέα του ΥΠΕΘΑ Σπ.Τραυλό, παρατηρείται από το ΣΔΟΕ ότι οι τροποποιήσεις έχουν αναγραφεί χειρόγραφα στην κύρια σύμβαση, ενώ οι αλλαγές στην αρχική αξία της σύμβασης δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από το http://www.tovima.gr/

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΑΤΟΚΩΣ!Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων, ο Δήμος Κορυδαλλού, που χρωστάει πολλούς μήνες μισθούς, υπερωρίες και ένσημα, ταυτόχρονα "δανείζεται ατόκως", με εντελώς παράνομο τρόπο από τους εργαζόμενους, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Δηλαδή, ενώ παρακρατεί από το μισθό τους δάνεια προς το παρακαταθηκών και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στη συνέχεια δεν τα αποδίδει.

"...Πάνω από ένα χρόνο οφείλονται και παρακρατούνται τα δάνεια προς το ΤΠΔ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο...", [ανακοίνωση της 22/3/2011]

Η πραγματικότητα, που έχει αποκαλυφθεί προ πολλού παρά τις διαρκείς διαψεύσεις της Δημοτικής Αρχής είναι ότι ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ουσιαστικά πτωχεύσει.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι τραγικό το ότι ο Δήμαρχος, αντί να αποδεχτεί με ειλικρίνεια την κατάσταση -και φυσικά την ευθύνη του για την πολιτική των δανείων και των πελατειακών σχέσεων- και να ζητήσει από την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη, εξακολουθεί να κρύβει την αλήθεια.

Δυστυχώς προβλέπουμε πολύ πιο δυσάρεστες εξελίξεις για τη συνέχεια.

Εδώ η τελευταία αποκάλυψη για την δέσμευση του λογαριασμού της ALPHA BANK και το θρίλερ του έργου "Νέο Δημαρχείο"


Εδώ τα παρατράγουδα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
πού έγινε άψε σβήσε και τα στοιχεία παραμένουν για λίγους.

http://neagenia-neagenia.blogspot.com/2011/03/blog-post_8298.html

Aυτό το άρθρο προέρχεται από το: http://neakeratsiniou.blogspot.com/2011/03/blog-post_540.html#ixzz1Hnrm7LGU

Ανοιχτές μπάρες

“Δεν Πληρώνω” και ανοιχτές μπάρες σε πολλούς σταθμούς της χώρας

Σηκωμένες θα είναι και σήμερα, Κυριακή, οι μπάρες σε αρκετούς σταθμούς διοδίων κατά μήκος των εθνικών οδών από τα μέλη του κινήματος κατά των διοδίων.
Οι δράσεις του κινήματος “Δεν Πληρώνω” είναι προγραμματισμένες από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα και έχουν σκοπό να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου.
Κινητοποιήσεις θα σημειωθούν στους εξής σταθμούς:
-Διόδια Αφιδνών 4μμ
-Διόδια Θήβας 4μμ
-Διόδια Ρίου (Πάτρα) στη 1μμ
-Διόδια Τραγάνας 4μμ
-Διόδια Πυργετού 4μμ
-Διόδια Μακρυχωρίου 4μμ
-Διόδια Μοσχοχωρίου 4 μμ
-Διόδια Αγ. Τριάδας Φθιώτιδας 4μμ
-Διόδια Πολύμυλου Κοζάνης 3μμ
-Διόδια Μαλγάρων 1μμ
-Διόδια Αττικής οδού- Ρουπάκι Ελευσίνα 2μμ
-Διόδια Αττικής οδού Δημόκριτου στη Νεαπόλεως Αγ.Παρασκευή 2μμ
- Διόδια Αττικής Οδού Κόμβος Κατεχάκη 2:30μμ
-Διόδια Αττικής οδού Μεταμόρφωση 7μμ
Νewpost

Αγωγές ζητούν από blog 1.000.000 e=ευρώ

Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι!

Από sibilla

Το άκρον άωτο της γελοιότητας και της δημοσιοκαφρίλας!
Ζητούν από blog 1.000.000 €, γιατί έγραψε "ποιο από τα παρακάτω δημοσιογραφικά πρόσωπα γλύφει καλύτερα την κυβέρνηση;"!
Με την αγωγή θέλουν να μας πουν ότι δεν γλύφουν κι ότι ασκούν δημοσιογραφικό λειτούργημα;
Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι!
Γνωρίζουν πόσο...
προσβάλουν καθημερινά τους έλληνες τηλεθεατές για όσες ηλιθιότητες και χυδαία προπαγάνδα ακούμε καθημερινά σε όλα τα ΜΜΕ;
Αν οι πολίτες έκαναν αγωγές στα παπαγαλάκια των ΜΜΕ, τι θα συνέβαινε;
Ελπίζαμε να έχει μείνει η ελάχιστη τσίπα σ’ αυτό το σινάφι κι αυτοί μας διέψευσαν!
Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου...

Πάνω από την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος


Πάνω από την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται πλέον, από την Παρασκευή, το ραδιενεργό νέφος που δημιουργήθηκε από τις εκρήξεις των πυρηνικών αντιδραστήρων στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας...
και εδώ και περίπου δυο εβδομάδες κάνει το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο.
Όπως επισήμανε σχετικά με το θέμα ο προεδρεύων της επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Κ. Καρτάλης, το ραδιενεργό νέφος θα είναι ιδιαίτερα εξασθενημένο, εκατό χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο φορές πιο εξασθενημένο από αυτό που είχε έλθει από το Τσέρνομπιλ.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή την τροφική αλυσίδα όσον αφορά την ποσότητα ραδιενέργειας που θα μεταφέρει, καθώς είναι τόσο εξασθενημένη, που δεν πρέπει να προκαλέσει καμία ανησυχία.
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι μετρήσεις που έγιναν στον ελληνικό χώρο στο διάστημα 24-25 Μαρτίου, έδειξαν ίχνη ραδιενέργειας (Ιώδιο-131) στην ατμόσφαιρα, σε συγκεντρώσεις στο επίπεδο των 125 μBq/m3 (125 εκατομμυριοστά του Μπεκερέλ (Bq) σε ένα κυβικό μέτρο αέρα).
Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις αυτές, αντιστοιχούν σε δόση ακτινοβολίας της τάξεως του εκατομμυριοστού της ετήσιας δόσης από φυσική ακτινοβολία που δέχεται ο μέσος άνθρωπος, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις του κ. Καρτάλη.
Αξίζει να τονιστεί ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, πάνω από τη οποία «ταξίδεψε» το ραδιενεργό νέφος δεν έχει εκφραστεί ανησυχία, ούτε φυσικά έχει προταθεί η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας, ενώ τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι τόσο χαμηλά που δεν ανιχνεύονται καν από τους σταθμούς έγκαιρης ειδοποίησης, δηλαδή από το τηλεμετρικό δίκτυο ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος της χώρας.
πηγή τρομακτικο

Μαθαίνοντας καινούργιες λέξεις στην Παρέλαση


Σήμερα το πρωί βγήκα στην βεράντα και αντίκρισα πάμπολλες ελληνικές σημαίες να κυματίζουν στα μπαλκόνια γύρω. Μεγάλες και καινούργιες. Οι περσινές, νομίζω, ήταν πιο μικρές και κάπως παλιές.

Έτσι, κοιτάζοντας τις σημαίες, αποφάσισα να κάνω μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Να δω την πόλη παραμονές της μεγάλης εθνικής γιορτής.

Έφτασα στο Σύνταγμα άνετα, με το τραμ. Είδα μπροστά στην Βουλή την εξέδρα των επισήμων. Τις άδειες καρέκλες με τα χαρτάκια, τα ονόματα των επισήμων, υποθέτω. Έσπρωξα τα βήματά μου λίγο πιο πέρα. Και χωρίς να το καταλάβω βρέθηκα στην Πατησίων. Στο ύψος του Πολυτεχνείου. Συνθήματα, πανό, πλανόδιοι πωλητές, επιβάτες στις στάσεις. Από εδώ και πέρα αρχίζει μια «άλλη» Αθήνα. Που ανασαίνει με ζόρι, περπατάει ανήσυχα και έχει πολλούς ζητιάνους.

Δίπλα στο Πολυτεχνείο είχαν μαζευτεί ναρκομανείς. Αρκετοί. Ίσως τους σπρώχνουν από την Ομόνοια προς τα εδώ. Γιατί το «σπεσιαλιτέ» αυτής της πόλης είναι να μην αντιμετωπίσει πραγματικά τα προβλήματα αλλά να τα σπρώξει λίγο πιο πέρα, λίγο πιο κάτω. Καμία ατμόσφαιρα εθνικής γιορτής ανάμεσα στους ναρκομανείς. Αυτοί ψάχνουν άλλα ναρκωτικά, από εκείνα τα γνήσια, τα αυτοκτονικά. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ένα ζευγάρι ναρκομανών. Βρώμικοι, με τα χέρια να τρέμουν καθώς έστριβαν το τσιγάρο, με το βλέμμα κοιμισμένο. Εκείνη τον πλησίασε, ξαφνικά και τον φίλησε στο μάγουλο. Εκείνος χαμογέλασε τρυφερά. Το χαμόγελο ενός τρυφερού υπνοβάτη. Άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα. Η χαμένη τρυφερότητα δυο ηττημένων…

Έκανα στροφή και άρχισα να ανεβώ ξανά προς την Πανεπιστημίου. Η πρόβα της παρέλασης είχε αρχίσει. Πρόλαβα τους μαθητές στα Προπύλαια. Άρχισα να τραβώ φωτογραφίες. Οι μαθητές παρέλαυναν ενώ κάποιος με ντουντούκα, δίπλα τους, σκορπούσε αντι-ιμπεριαλιστικά συνθήματα, ενάντια στην παρέμβαση στην Λιβύη. Κάποιος άλλος, με καφέ σακάκι, μπλε σακούλα και φωνή αλά Άδωνη (Γεωργιάδη) τον πλησίασε και γκρίνιαζε που χάλαγε την ατμόσφαιρα της παρέλασης και της εθνικής ομοψυχίας με την ντουντούκα του.

Ξαφνικά ο γκρινιάρης κύριος στράφηκε σε μένα. Με ρώτησε γιατί τον βγάζω φωτογραφία. Το έβρισκε ύποπτο, πρόσθεσε. Του εξήγησα ότι φωτογραφίζω τους μαθητές και όχι εκείνον. «Είστε Έλληνας κύριε;» με ρώτησε με στρατιωτικό ύφος, σχεδόν. «Τι σας νοιάζει εσάς τι είμαι;» απάντησα. «Γιατί εγώ είμαι καραέλληνας» είπε και ύψωσε την μπλε σακούλα του σουπερμάρκετ εν είδη σημαίας. «Να είστε καλά» του λέω και συνέχισα λίγο πιο πέρα.

Έχω αδυναμία στις καινούργιες λέξεις. Και την λέξη «καραέλληνας» ομολογώ πως είναι η πρώτη φορά που την ακούω. Τουλάχιστον η πρώτη φορά που την πρόσεξα και την σημείωσα στο φανταστικό μου λεξικό.

Η λέξη «κάρα» είναι τουρκική και σημαίνει «μαύρος». (Άρα, στην κυριολεξία, ο κύριος ισχυριζόταν πως ήταν «μαύρος Έλληνας»). Χρησιμοποιείται επίσης ως υβριστικό πρόθεμα, όπως στην λέξη «καράβλαχος». Αν έλεγα στον γκρινιάρη κύριο όλα αυτά (και αν μάθαινε και την καταγωγή μου), σίγουρα δεν θα είχαμε καλά ξεμπερδέματα. Οπότε δεν είπα τίποτα. Σαφώς και η λέξη «κάρα», σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται με την οθωμανική της διάσταση. Αφού «κάρα», στην οθωμανική εποχή, ήταν τίτλος τιμής και αρχοντιάς.

Η παρέλαση συνέχιζε. Οι σημαίες κυμάτιζαν. Μια κυρία, μόνη, χειροκροτούσε. Η ντουντούκα, από την Λιβύη πέρασε στον αγώνα των συμβασιούχων. Εγώ θυμόμουν τις δικές μου παρελάσεις στην Αλβανία. Κάναμε πολλές και ήμασταν πολύ σοβαροί. Και πολύ χειρότερα ντυμένοι. Τώρα που οι έφηβοι στην Αλβανία είναι πολύ καλύτερα ντυμένοι καταργήθηκαν οι παρελάσεις. Γιατί η Αλβανία έπαψε να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με όλο τον κόσμο. Ή ίσως γιατί κατάλαβαν ότι η καταστροφή δεν ήρθε από τους «εξωτερικούς εχθρούς» αλλά από τους εσωτερικούς τυράννους…

Ρίχνω μια ματιά γύρω μου. Στα σκαλιά της "Τράπεζας της Ελλάδος", τρεις υπάλληλοι (από την Κρήτη μάλλον), αρχίζουν και χειροκροτούν με ενθουσιασμό μόλις βλέπουν να περνάει η «Παγκρήτια Ένωση», με τις παραδοσιακές φορεσιές. Μια ζητιάνα, από αυτές που ντύνονται σαν αγάλματα σε θέατρο του δρόμου, προσπαθεί να πείσει τους λιγοστούς θεατές να της δώσουν κάτι. Ένας έφηβος φιλάει στο στόμα την κοπέλα του που μόλις έχει παρελάσει. Ένας λαχειοπώλης προσπαθεί να πουλήσει τα λαχεία χρησιμοποιώντας το αιώνιο επιχείρημα των λαχειοπωλών: «κληρώνει αύριο». Ένας παππούς χαϊδεύει τον εγγονό του που κρατάει μια πλαστική ελληνική σημαία στα χέρια. Ένας πλανόδιος πωλητής προσπαθεί να πουλήσει στους περαστικούς πλαστικές ελληνικές σημαίες. Είναι μελαψός. «Καρα-αθηναίος», σαν και μένα, και αυτός…
gazikapllani

Ξυπνήστε με ένα ζεστό μπάνιο


Πιστολιές στην παρέλαση του Δήμου Πειραιά

Πειραιάς μόνοΑΠΟ ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ!
http://proswolotaxws.blogspot.com/2011/03/blog-post_1661.html

Στη Φουκουσίμα ανθίζουν πάλι, για δες, οι κερασιές!

Χαϊκού Του ΧαΜού

.Στη Φουκουσίμα
ανθίζουν πάλι, για δες,
οι κερασιές!


In Fukushima
the cherry trees, again, yes
shall blossom, again!

Από mayrosgatos

Προωθείται νομοσχέδιο με πληθώρα ενεργειακών θεμάτων

Νομοσχέδιο που θα καλύπτει πληθώρα ενεργειακών θεμάτων, ανάμεσά τους τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, τους αγωγούς φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας, τη δημιουργία φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, τη διανομή φυσικού αερίου σε νέες περιοχές και τη γεωθερμία, προωθεί στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ίσως και .....


την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης (συνέχεια)

Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΤΡΟΠΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΡΕΙΟ ΠΑΓΟ


Όπως αποφάσισε το Ποινικό Τμήμα του Άρειου Πάγου, πλεον θα καταλογίζονται ευθύνες σε όσους εκμεταλλεύονται και «προωθούν» γυναίκες μόνο όταν αυτές δεν είναι πόρνες. Με αυτό το σκεπτικό, ο Αρειος Πάγος ανέτρεψε καταδικαστική απόφαση για δύο μαστροπούς, επειδή δεν είχε βεβαιωθεί ότι οι τρεις αλλοδαπές γυναίκες τις οποίες προωθούσαν στην πορνεία, δεν ήταν ήδη πόρνες.
ΠΡΕΖΑ TV
26-3-2011

http://prezatv.blogspot.com/2011/03/blog-post_8156.html
Αυτό το σκεπτικό ωστόσο ενέχει πολλούς κινδύνους αφού υπάρχει όχι μόνο άμεσος κίνδυνος ανατροπής καταδικαστικών αποφάσεων για ένα ηθικά και κοινωνικά καταδικαστέο αδίκημα, αλλά και επειδή προκύπτει άμεσος κίνδυνος πολλοί προαγωγοί να παραμένουν ατιμώρητοι εάν προβάλλουν τον ισχυρισμό (ακόμα και αν είναι ψευδής) ότι οι γυναίκες που αναγκάζουν να εκδίδονται ήταν ήδη πόρνες και συνεπώς δεν υφίσταται αδίκημα.

Σύμφωνα με το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, που ερμήνευσε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τη μαστροπεία, «η προαγωγή στην πορνεία συνίσταται στην καθ' οιονδήποτε τρόπο (παροτρύνσεις, πιέσεις κ.λπ.) και με οποιαδήποτε μέσα (παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων κ.λπ.) παρακίνηση της γυναίκας που δεν είναι ακόμα πόρνη να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσης ακόμη αποφάσεως αυτής να πράξει τούτο».

Κατά την απόφαση αυτή, δράστης μαστροπείας μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν πολλές γυναίκες θύματα ούτε η γυναίκα να είναι «αμέπτων» ηθών, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, είναι όμως αναγκαίο να μην είναι ήδη πόρνη και επομένως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της μαστροπείας είναι η προαγωγή στην πορνεία να αφορά γυναίκα που δεν είναι ήδη πόρνη.

Παράλληλα, ο Αρειος Πάγος δέχεται ότι η προαγωγή στην πορνεία πρέπει να γίνεται επίσης κατ' επάγγελμα (που σημαίνει να έχει διαμορφώσει ο μαστροπός κατάλληλη υποδομή, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης του αδικήματος, με σκοπό πορισμό εισοδήματος) ή από κερδοσκοπία (με κίνητρο το αθέμιτο περιουσιακό όφελος, αποτιμητό σε χρήμα).

Το Εφετείο Θράκης, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Έθνους, καταδίκασε στην συγκεκριμένη απόφαση τον ιδιοκτήτη και έναν σερβιτόρο μπαρ για μαστροπεία, επειδή έναντι 450 ευρώ προσέφεραν τρεις αλλοδαπές σερβιτόρες σε πελάτες του μαγαζιού.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου ανέτρεψε την καταδίκη κρίνοντας (836/10) ότι το Εφετείο δεν την αιτιολόγησε νόμιμα, αφού δεν αναφέρει αν οι αλλοδαπές δεν ήταν από πριν πόρνες, στοιχείο απαραίτητο για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, ενώ δεν παραθέτει στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ενήργησαν με κίνητρο και σκοπό το αθέμιτο κέρδος ή είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης του αδικήματος.

Το Facebook της Άντζελας Δημητρίου

[Από dr.SeenG]

Πιστεύω πως η Άντζελα Δημητρίου είναι από τους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε έναν εχθρό στη ζωή τους. Θα μου πείτε… μετά από τόσες θεϊκές ατάκες που έχει ξεστομίσει (με πιο γνωστή την «κανείς δεν είναι άσφαλτος», που τυχαίνει να είναι… ολόσωστη), λογικό είναι το πρώτο συναίσθημα που σου προκαλεί, να είναι η συμπάθεια.

Οι καχύποπτοι ίσως πείτε πως επίτηδες πετάει τόσα μαργαριτάρια (όπως κάνει η Μενεγάκη, η οποία ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ συμμετέχει και στο σημερινό ποστ) για να κάνει ντόρο γύρω από το όνομά της. Μπορεί και να’ναι έτσι, αν και αμφιβάλλω…

Όπως και να έχει, την πάω με χίλια, δε με θεωρώ καλύτερο από αυτήν (μικρός νόμιζα πως «παιδί μάλαμα» ήταν όποιος αγαπούσε τον ομώνυμο τραγουδιστή), την προσκυνώ και την κατασκοπεύω: Ορίστε τι έγραψε στο τελευταίο της status στο Facebook:


Όλα τα status των διασημοτήτων στο Facebook, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το group του dr.SeenG στο Facebook εδώ και το προφίλ του εδώ.

η ανάρτηση στην
πηγή

Τα λογοκριμένα του 70

"Ξεπέτα"

"Ξεπέτα" στον Λευκό Οίκο...από τον Ομπάμα σε τελετή για την 25Μαρτίου !

Στον Λευκό Οίκο πάλι, χωρίς φουστανέλες, αλλά με τα τσαρούχια τους, οι νεόπλουτοι ''επιφανείς Ελληνοαμερικανοί'', με αρχηγό τον παπα-Καρλούτσο
25 Μαρτίου 4:32μ.μ.: 'Ηταν η πιό σύντομη τελετή στην 25χρονη ιστορία της. Κράτησε μόνο 12 λεπτά και άλλα 7 χειραψίες, φωτογραφίες. Πάλι η Ομογένεια εκπροσωπήθηκε από εκκλησιαστικό ''ηγέτη'', τον αρχιεπίσκοπο Δημήτριο. Tην κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Δ. Δόλλης. Πριν δύο χρόνια ο πρόεδρος Ομπάμα είχε παραξενευτεί επειδή ''οι επιφανείς Ελληνοαμερικανοί'' δεν φορούσαν φουστανέλες και τσαρούχια στην εκδήλωση...
(Ακούστε τις ομιλίες)

www.kalami.us
http://papatzides.blogspot.com

SKANDALISTES

Το
http://skandalistes.blogspot.com

δεν υπάρχει πια.


Ένα από τα τελευταία βίντεο που είχε ανεβάσει υπάρχει και το βρήκαμε

Όταν η Ελεονώρα Μελέτη μας τα έδειχνε όλα στην tv...


Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Ώρα της Γης και άλλες ακτιβιστικές ανοησίες


Το άρθρο “Ώρα της Γης και άλλες ακτιβιστικές ανοησίες” δημοσιεύθηκε το 2009 στις 27 Μαρτίου στο blog μας. Τότε ήμασταν οι μόνοι που τα λέγαμε. Δεν πειράζει…

Σήμερα αισθάνομαι κάπως καλύτερα που διαβάζω σε blogs: ΟΧΙ στην υποκρισία της “Ώρας του μαλάκα”!

Aς δούμε όμως τι λέγαμε τότε…

Το μόνο που καταφέρνει αυτή η προσπάθεια είναι να αποπροσανατολίσει από την κρίση και να τονώσει την διαπραγματευτική Ικανότητα του WWF στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και των χρηματοδοτήσεων.

Η οικολογία και ο οικολογισμός δημιουργούν ευκαιρίες και υπεραξίες. Σε τελική ανάλυση δημιουργεί έναν καπιταλισμό ο οποίος ως συνήθως αδιαφορεί για τον ανθρώπινο παράγοντα δικαιολογούμενος αυτή την φορά ότι βάζει στο κέντρο των επιδιώξεων τον πλανήτη και την φύση.

Σήμερα, απόψε, αυτή την στιγμή, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν γιατί σε ένα απομονωμένο μέρος του πλανήτη χρειάζονται μηχανική υποστήριξη από Ηλεκτρονικά μηχανήματα και δεν θα την έχουν.

Την ίδια στιγμή εδώ το ρεύμα τρέχει από τα μπατζάκια μας και έχουμε την πολυτέλεια κατεβάζουμε του διακόπτες.

Σήμερα κάποια παιδιά θα πεθάνουν από την πείνα από έλλειψη νερού ηλεκτρικού φαρμάκων, από διάρροια, από γρίπη, από ελονοσία, από φυματίωση, από Ιογενεις λοιμώξεις

Και εμείς την ίδια στιγμή θα φτιάχνουμε ρομαντική ατμόσφαιρα με τα κεριά μας στα οποία πιθανών θα φτιάχνουμε «φοντι» και θα ικανοποιούμε το οικολογικό μας καθήκον.

Στην Αγγλία ζητούν κρεμάλες για τους τραπεζίτες με αφορμή το G 20!

Ναι λοιπόν είναι” ο βολικός καιρός” να κλείσουμε τα φώτα.

“Σβήσε το φώς- δες την διαφορά”

Παραλογισμός και υποκρισία δυο λέξεις απλές, μα και τα κυρία στοιχειά που οδήγησαν στην κρίση.

Στον πολιτισμένο μας κόσμο τα θύματα του καπιταλισμού και του συστήματος είναι όλοι οι άνθρωποι. Εάν κάποιος πλανητικός παρατηρητής μας έβλεπε θα διέκρινε βεβαίως μερικούς ανθρώπους σε ποιο άθλια κατάσταση από άλλους.

Αντί λοιπόν να στοχεύσουμε στην πλανητική συνοχή και να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε για τα μεγαλύτερα θύματα του συστήματος, κλείνουμε τα φώτα και βάζουμε μαζικά το κεφάλι μας στην άμμο θεωρώντας ότι κάνουμε ακτιβισμό.

Κάποιος σοφός είπε πριν από 2000 χρόνια ότι εάν έχω δυο χιτώνες οφείλω να δώσω τον ένα στο άλλο

Εμείς σήμερα με τους τρεις και τέσσερους πολύχρωμους βαμβακερούς χιτώνες…

από βαμβάκι που φτιάχτηκε σε αναπτυσσομένη χώρα με μεταλλαγμένους σπόρους και το αγοράσαμε σε εξεφτιλιστική τιμή…

συντηρώντας ένα σύστημα εκμετάλλευσης, επιλέγουμε καθημερινά να κάψουμε τον ένα χιτώνα και να αγοράσουμε άλλον για να κρατήσουμε ψηλά τις τιμές των χιτώνων.

Μέσα στα σπίτια μας τα γεμάτα περσικά χαλιά φτιαγμένα με παιδική εργασία, θα πιούμε την σαμπάνια μας από σταφύλια που μάζεψε οικονομικός μαροκινός μετανάστης κάπου στην Γαλλία.

Και θα την πιούμε παγωμένη σε ψυγείο φτιάχτηκε σε χώρα φτύνου εργατικού δυναμικού για να καταλήξουν όλα αυτά ανάμικτα με βελουτέ ή γκοφρέ χαρτί σε κάποιο σηπτικό βόθρο σκαμμένο στο καταπατημένο οικόπεδο μας στην άκρη μιας πράσινης κοιλάδας.

Ας πιούμε λοιπόν να ξεχάσουμε και ας αντιδράσουμε έτσι στην κλιματική αλλαγή.

Όταν η ρηχότητα διαπιστωθεί αν διαπιστωθεί ποτέ, και αρχίσει διάλογος για αυτή τότε είναι η στιγμή να ξανακλείσουμε τα φώτα. η κάτι αντίστοιχο΄.

Τι θα λεγατε λοιπόν να μην πλυθείτε μια εβδομάδα για να γλυτώσουμε το νερό μας!

Αυτομαστίγωμα. Υπέρτατη μαζοχιστική κίνηση που στόχο έχει τον εξαγνισμό από τις αμαρτίες, συνηθίζεται σε θρησκευτικές σέχτες και σε μπλαζέ πλουσίους που χρειάζονται συγκινήσεις.

Ο Ακτιβισμός έχει το ίδιο υπόβαθρο, τα ίδια κίνητρα την ίδια ερμηνεία.

Πιέζουμε έτσι υποτίθεται τους κυβερνώντες για να σταματήσουν την σπατάλη πόρων, που στο παράδειγμα μας είναι η καλλιέργεια Βαμβακιού το χαρτί από τον Αμαζόνιο, η πράσινη κοιλάδα, το μαλί από πρόβατα στο ΙΡΑΝ.

Και κυβερνώντες είμαστε εμείς.

Μα όλα αυτά που αν σταματήσουν θα οδηγήσουν στην πείνα εκατομμύρια Ανθρώπους- αγρότες. Έχει ξαναγίνει

Και θα ανοίξουν νέες αγορές πράσινες για να επενδύσουμε τα λεφτά μας.

Αρκετά με την πράσινη ΕΙΡΗΝΗ, Αρκετά με το παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση!

Ώρα να σκεφτούμε και τον συνάνθρωπο μας.

Χρειάζεται να μπει ένα μέτρο ανάμεσα στην φύση και στον Άνθρωπο

ΝΑΙ

Αλλά χρειάζεται τουλάχιστον και ένας σεβασμός εμπρός στα μεγαλύτερα θύματα του συστήματος. Να κλείσουμε το γόνυ ταπεινά σε όλους αυτούς που πεθαίνουν καθημερινά για έχουμε την δυνατότητα να κλείνουμε τα φώτα μας.

Χρειάζεται ένα παγκόσμιο Ταμείο για τον άνθρωπο που θα σπρωξει τους κυβερνώντες να επενδύσυν με ανθρώπινους όρους στα πεδία που βρίσκονται οι ποροι.

Ακτιβιστείτε!!

papaioannou

Χρόνια πολλά Βαγγέλη

Μεγάλη μέρα σήμερα

Γιορτάζει ο Βαγγέλης Παλαμάρης
(Ευχόμαστε χρόνια πολλά)

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ζωντανές και εικονικές κυνοδρομίες


Ποντάρουν και στα... σκυλιά!

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ

Tα... σκυλιά μπήκαν στη ζωή μας! Σας λένε κάτι ο Crash Kid, η Blueberry Girl, ο Black Picture και ο Inky Velvet; Δεν είναι κατοικίδια, είναι κυνηγετικά σκυλιά. Αν σας πάνε στο... ταμείο, θα τα αγαπήσετε, αν σας πάνε στον... κουβά, θα τα μισήσετε. Πάντως, μετά το Τσάμπιονς Λιγκ και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα ασχοληθούμε και με σκυλιά...

Ο ΟΠΑΠ έχει προσθέσει στα κουπόνια του νέα παιχνίδια και για δεύτερη μέρα στα πρακτορεία ο κόσμος τζογάρει σε κυνοδρομίες! Η οικονομική κρίση γεννά νέες ιδέες και η αγγλική κουλτούρα μπαίνει πλέον στην ελληνική καθημερινότητα. Μέσα από ειδικό κλειστό κύκλωμα που λειτουργεί μόνο στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ, διεξάγονται από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ (με ενδιάμεση διακοπή από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα) ζωντανές και εικονικές κυνοδρομίες. Οι κούρσες γίνονται κάθε τέταρτο, μερικές φορές και κάθε πέντε λεπτά σε πόλεις όπως το Σάντερλαντ, το Νιούκαστλ, το Νότιγχαμ, ενώ, όταν δεν υπάρχουν ζωντανές κούρσες, γίνονται εικονικές κυνδρομίες μέσω υπολογιστή. Κάθε παίκτης μπορεί να ποντάρει από 30 λεπτά μέχρι όσα αντέχει η τσέπη του και καλείται να προβλέψει τον πρώτο νικητή ή και την πρώτη τριάδα.

Ηδη την πρώτη μέρα στα πρακτορεία, που βιώνουν τους τελευταίους μήνες έντονα την οικονομική κρίση, ανέβηκε η κίνηση τουλάχιστον κατά 20% και χωρίς τα νέα παιχνίδια να έχουν διαφημιστεί από τον ΟΠΑΠ. Βέβαια, οι περισσότεροι παίκτες είναι οι θαμώνες και λιγότεροι οι νέοι πελάτες.

Ο ΟΠΑΠ αναφέρει ότι τα παιχνίδια κυνοδρομιών είναι από τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα, με μεγάλη ιστορία στο εξωτερικό. Στις ΗΠΑ οι πρώτοι αγώνες έγιναν το 1919 και το πρώτο στάδιο άνοιξε στο Emeryville της Καλιφόρνιας. Σήμερα είναι το έκτο δημοφιλέστερο άθλημα στη χώρα. Στην Αγγλία, το άθλημα είναι περισσότερο διαδεδομένο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Απόδειξη της αποδοχής του αθλήματος στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι το 1927, ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του στη χώρα, λειτουργούσαν ήδη 40 κυνοδρόμια σε διάφορες πόλεις. Σήμερα, εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που στις ιδιαίτερα σημαντικές κούρσες οι θεατές ξεπερνούν τους 100.000.

Ο ΟΠΑΠ προσθέτει ότι οι κυνοδρομίες «έχουν αρχαιοελληνικές ρίζες, αφού οι πρόγονοί μας αγάπησαν με πάθος τα λαγωνικά και συγκεκριμένα το Greyhound ή έναν τύπο Greyhound. Το όνομα της φυλής, όπως πιστοποιείται από συγγραφικά κείμενα, ίσως προέρχεται από παραφθορά της λέξης Graecus, graecian->greek=ελληνικός. Πολλοί από τους αρχαίους συγγραφείς, Ελληνες και μη, όπως ο Γρατιανός, ο Oβίδιος και άλλοι, έχουν αφήσει γραπτές μαρτυρίες και απεικονίσεις του αθλήματος και των αθλητών που συμμετείχαν».

Και... βιντεοπαιχνίδι

Oι κυνοδρομίες δεν είναι το μοναδικό νέο παιχνίδι. Σε ειδικές οθόνες έχουν προστεθεί παιχνίδια υπολογιστών, όπως τα πέναλτι (!) και τα μπαλόνια (!). Ο παίκτης καλείται να προβλέψει αν ο υπολογιστής θα ευστοχήσει ή όχι στο εικονικό πέναλτι, ποντάρει από 10 λεπτά έως 2 ευρώ και συνεχίζει με κλίμακα όπως στο τηλεοπτικό παιχνίδι «Ο εκατομμυριούχος». Στα μπαλόνια, ο παίκτης επιλέγει έναν... κυνηγό και προβλέπει αν θα τα σκάσει με την καραμπίνα!

πηγή agelioforos

Συμμετέχουν και οι Αμερικανοί στην "Ωρα της Γης 2011".


Από tenekedoupoli

Αυτό το Αμερικανικό μαχητικό F-15E Eagle έπεσε στις 21 Μαρτίου σε ένα χωράφι εντός του Λυβικού εδάφους.
Ορισμένοι υποθέτουν ότι κατερρίφθη ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι συνετρίβη από μηχανική βλάβη.
Εμείς, πιστεύουμε ότι συμμετέχει στην "Ώρα της Γης 2011".
Οι πρωτοπόροι Αμερικάνοι ξεκίνησαν τη γιορτή λίγο νωρίτερα...
Η ώρα του μαλάκα δεν είναι ίδια σε όλη τη Γη.

Ύποπτοι για τρομοκρατία με υλικό μαύρης μαγείας!


Ύποπτοι για τρομοκρατία με υλικό μαύρης μαγείας!
Μια περίεργη υπόθεση για Ασφάλεια-Αντιτρομοκρατική...

Η επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη το ξημέρωμα της Τρίτης στον Ωρωπό φαίνεται ότι οδηγεί τις αστυνομικές δυνάμεις σε νέα μονοπάτια μέσα στον σκοτεινό λαβύρινθο του διαρκώς αναβαθμιζόμενου αντάρτικου πόλης.

Το νήμα της περίεργης υπόθεσης, που δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα μέχρι χθες το βράδυ από το αρμόδιο υπουργείο, άρχισε να ξετυλίγεται μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 22ας Μαρτίου. Οι δύο συλληφθέντες κλέβουν ένα αυτοκίνητο και κινούνται προς άγνωστη κατεύθυνση. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Δημοκρατίας, συμβατικό αυτοκίνητο της Ασφάλειας Ωρωπού προσπαθεί να τους ελέγξει.

Ο οδηγός του κλεμμένου αυτοκινήτου πατάει γκάζι. Σε επικίνδυνη στροφή χάνει τον έλεγχο, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει σε δέντρο. Τα δύο άτομα αρχίζουν να τρέχουν στο σκοτάδι και μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τους συλλαμβάνουν. Κατά την προσαγωγή τους και μετά την εξακρίβωση διαπιστώνεται η ταυτότητά τους: πρόκειται για τον 26χρονο Ε.Ε., ο οποίος το 2003 σε επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, παραπέμφθηκε, δικάστηκε και αθωώθηκε με δικαστή στην έδρα το σημερινό εφέτη ανακριτή για την τρομοκρατία Κώστα Μπαλτά.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ο 32χρονος Δ.Γ., που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Κατά την προανάκρισή τους διαπιστώθηκε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι δακτυλικά αποτυπώματα του 26χρονου είχαν εντοπιστεί πέρυσι πάνω σε έντυπο υλικό στο σπίτι του εμπλεκόμενου στον «Επαναστατικό Αγώνα» Χριστόφορου Κορτέση, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να συνεπάγεται προς το παρόν ανάμειξη του Ε.Ε. στη συγκεκριμένη οργάνωση. Επίσης άνδρες της Ασφάλειας, συνεπικουρούμενοι από αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα δύο τελευταία εικοσιτετράωρα πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε σπίτια στο Μαρκόπουλο, στην Κυψέλη, στα Πατήσια και τη Νίκαια.

Στην Κυψέλη, κατά την κατ’ οίκον έρευνα, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο Ε.Χ., 27 ετών, αδερφός του Ε.Ε. Στο διαμέρισμα επί της οδού Κωστή Παλαμά στα Άνω Πατήσια που φέρεται να ενοικίαζε ο Δ.Γ. έχουν βρεθεί και κατασχεθεί τέσσερα πιστόλια (Glock και Tokarev), 300 σφαίρες των 9mm, έντυπο υλικό, PC, κροτίδες, καπνογόνα καθώς και ένας πυροκροτητής έτοιμος για χρήση. Στο σπίτι στο Μαρκόπουλο όπου διέμενε ο Ε.Ε. φέρεται ότι εντοπίστηκαν πτυσσόμενα κλομπ και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι ανάμεσα στα κατασχεθέντα CD και DVD στο σπίτι στα Πατήσια φέρεται ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες φωτογραφίες και πλάνα από σκληρό υλικό μαύρης μαγείας και σατανικών τελετών , καθώς και νεκρόφιλοι σοδομισμοί μέσα φέρετρα! Και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε εισαγγελέα και ανακριτή με κατηγορίες βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: Ύποπτοι για τρομοκρατία με υλικό μαύρης μαγείας! http://24wro.blogspot.com/2011/03/blog-post_1373.html#ixzz1HVZMttSi

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Κίτρινα Ποδήλατα, Εισβολέας και Υποχθόνιος


Την Πέμπτη 24 Μαρτίου στις 10 μμ, στο Boxx Live Stage (Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου) θα εμφανιστούν τα Κίτρινα Ποδήλατα. Οι Γιώργος και Αλέξανδρος Παντελιάς είναι οι εμπνευστές , δημιουργοί και τα μοναδικά μέλη του ιδιαίτερου μουσικού συγκροτήματος.Τα Κίτρινα Ποδήλατα για πάνω από δέκα χρόνια κινούνται ανάμεσα στο έντεχνο και στο ροκ, δημιουργώντας τόσο αυτόνομα όσο και συνεργαζόμενοι με σπουδαίους ερμηνευτές όπως τους: Γεράσιμο Ανδρεάτο, Γλυκερία, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Τάνια Τσανακλίδου, Ορφέα Περίδη, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύση Τσακνή, Φίλιππο Πλιάτσικα, Βασίλη Καζούλη, Νίκο Ζιώγαλα, Δέσποινα Ολυμπίου, Δημήτρη Σταρόβα. Οι μαρτυρίες των “αυτόπτων μαρτύρων”, φανερώνουν πως οι ζωντανές τους εμφανίσεις ξεχειλίζουν ενέργεια, πάθος και ξεχωριστές ερμηνείες τόσο διασκευών, όσο και των δικών τους επιτυχιών: Πάει τόσος καιρός, Μη μ’ αγγίζεις, Βράδυ Αυγούστου, Να σε δω να γελάς, Ανοίγω πανιά, Κάθε τέλος μια αρχή, Πότε θα με μάθεις, Ταξιδεύω το εγώ μου, Αυτά που έχεις ξεχάσει, Θα Πάρω Φόρα… Το εισιτήριο στην πόρτα κοστίζει 14 ευρώ, ενώ στην προπώληση (Rock Shop, Βλαχλείδη 7) 10 ευρώ.Το Σάββατο 26 Μαρτίου οι “ρίμες” καταλαμβάνουν το Boxx, σε ένα μίνι φεστιβάλ hip-hop. Οι Εισβολέας και Υποχθόνιος έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως δύο από τους αυθεντικότερους εκφραστές της εγχώριας σκηνής. Στην πόλη μας μαζί τους θα εμφανιστούν οι The Rook, G.H.E.T.T.O., Babo$$, 2Matsj, J mc. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 10μμ και η είσοδος είναι 10 ευρώ με μπύρα Corona. Όπως σε όλες τις συναυλίες, η μπύρα κοστίζει 4 ευρώ και το ποτό 6 ευρώ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932610241.

Η ΤΕΔΚ Λακωνίας επιβεβαιώνει για την Ελαφόνησο!!!


Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Λακωνίας εκπροσωπούσε τους 20 Δήμους και τις 2 Κοινότητες του Ν. Λακωνίας που υπήρχαν επί "καποδίστρια" και έχει έδρα τη Σπάρτη. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται είναι τα Προεδρικά Διατάγματα 197/1978, 48/1999 και 12/2007.

Οι αναρτηση αυτή, είχε αναδημοσιευτεί από μας εδώ

Η πηγή και περισσότερα για το θέμα ΕΔΩ

Σε πλειστηριασμό βγαίνει σε λίγες ημέρες το πατρικό σπίτι του Τόλη Βοσκόπουλου

Πριν χαθεί το... πατρικό μας, φρόντισε το, είπε ο Τόλης στον δικηγόρο του που κατέθεσε αίτηση ανακοπής του πλειστηριασμού για το σπίτι στον Κορυδαλλό, για τα χρέη του μεγάλου μας τραγουδιστή προς την εφορία.

Σύμφωνα με τον Capital, το ακίνητο που βγαίνει στο ''σφυρί'' στις 6 Απριλίου 2011
είναι ένα οικόπεδο 690 τετραγωνικών μέτρων στη διασταύρωση των οδών Έκτορος και Διογένους στον Κορυδαλλό με παλιά κτίσματα συνολικού εμβαδού 267, 8 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 365.960 ευρώ, εμπορικής 839.000 ευρώ και η πρώτη προσφορά ορίζεται στις 664.000 ευρώ................
Ο Τόλης μέσω του του συνηγόρου υπέβαλε αίτηση ανακοπής του πλειστηριασμού υποστηρίζοντας πως είναι άκυρος επειδή όλες οι φορολογικές υποθέσεις του Βοσκόπουλου βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα αλλά και ότι ότι υπάρχουν πλημμέλειες στον πλειστηριασμό.
Το Δημόσιο έχει κατασχέσει ήδη τρία διαμερίσματα στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου 153, στην Αθήνα, δύο κτίσματα στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Μαλεσίνας που βρίσκονται σε οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων αλλά και όλα τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιστή για τις επιτυχίες που ερμήνευσε.NewsIt
http://krmns.blogspot.com/2011/03/blog-post_4445.html

πόσο κοντά είναι η Ιαπωνία στα .... Μέγαρα;Οι πρόσφατες καταστροφές που έπληξαν την Ιαπωνία προκάλεσαν ένα κύμα συμπάθειας αλλά ταυτόχρονα και μια σειρά προβληματισμών. Τα φυσικά φαινόμενα αυτής της έκτασης είναι προφανώς απευκταία. Αλλά ταυτόχρονα είναι απρόβλεπτα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα μέτρα μας. Όσο και για ότι μπορούμε. Να δυο στοιχεία λοιπόν:

Έγινε πασιφανές και στον πλέον δύσπιστο 'αναπτυξιολάγνο' ότι τα παιχνιδάκια με την πυρηνική ενέργεια ακόμα και για ειρηνικούς σκοπούς δεν είναι και τόσο αθώα. Οι οικολογικές οργανώσεις από χρόνια το διακηρύττουν. Οφείλουμε πια όλοι να το πάρουμε πιο σοβαρά...

Τα φυσικά φαινόμενα αυτής της δυναμικής αποκάλυψαν και τους ιδιαίτερους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων! Στα Μέγαρα είμαστε στην ευτυχή θέση (!) να φιλοξενούμε δύο τέτοιες εγκαταστάσεις αρκετά κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στη Ρεβυθούσα και στο Πέραμα!
Δεν γνωρίζουμε αν έχουν υπάρξει μελέτες αντοχής αυτών των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε αν έχουν συνταχθεί μελέτες για πιθανές καταστροφές που μπορεί να προκληθούν στις γύρω κατοικημένες περιοχές. Αυτό βέβαια που γνωρίζουμε είναι ότι οι δεξαμενές στο Πέραμα Μεγάρων είναι εγκατεστημένες σε έδαφος πορώδες και συνεπώς ευάλωτο σε διαρροές. Μήπως όμως είναι ταυτόχρονα ευάλωτο και σε σεισμούς; Αν έχουν υπάρξει τέτοιες μελέτες οφείλει ο δήμος να τις αναζητήσει και να τις δημοσιοποιήσει. Αν δεν έχουν υπάρξει πρέπει να τις απαιτήσει!

Ειδικοί επιστήμονες φυσικά δεν είμαστε. Κοινό νου όμως διαθέτουμε! Δεν χρειάζεται δα και ιδιαίτερη φιλοσοφία για να υποστηρίξει κανείς πως τέτοιες εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές! Ο Δήμος Μεγαρέων πρέπει πια να απαιτήσει την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης των δεξαμενών από το Πέραμα. Για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τη φύση της περιοχής μας!

Γιατί τελικά η Ιαπωνία μπορεί να μην είναι πολύ μακριά από τα Μέγαρα!

ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας;

Αντίθετη η Αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας στην εγκατάσταση μονάδων ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας .
Με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ως πιθανή απόφαση του Υπουργείου Υγείας να εγκαταστήσει μονάδες απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 στο Δημαρχείο του Αιγάλεω, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΑΣΔΑ κ. Νίκου Σαράντη, σύσκεψη των Δημάρχων Αγίας Βαρβάρας κ. Γιώργου Καπλάνη , Αιγάλεω κ. Χρήστου Καρδαρά, Κορυδαλλού κ. Σταύρου Κασιμάτη, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα της αιρετής Περιφέρειας κ. Κων/νου Παπαντωνίου και του Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου κ. Γιώργου Μακρινού.

Στην συνάντηση διατυπώθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

  • «Δηλώνουμε με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που προκαλούν περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή, αφού μια τέτοια απόφαση του Υπουργείου Υγείας υπακούει σε μια εύκολη, πρόχειρη και βεβιασμένη λογική της απλής χωροταξικής μετάθεσης ενός κορυφαίου προβλήματος υγείας, όπως είναι η αντιμετώπιση των ναρκωτικών και των εξαρτημένων από αυτά συνανθρώπων μας.
  • Εκφράζουμε την δικαιολογημένη αγανάκτησή μας για αποφάσεις και γεγονότα που αντιμετωπίζουν την Δυτική Αθήνα ως χώρο απόθεσης χρήσεων και λειτουργιών που προκαλούν προβλήματα στην ισόρροπη ανάπτυξή της και θέτουν εμπόδια στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Αυτοδιοικητικός κόσμος για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των πολιτών της περιοχής.
  • Ζητάμε την αναβάθμιση του Νοσοκομείου προκειμένου να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη οι πολίτες της περιοχής, με ταυτόχρονη ένταξη του ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείου σε σταθερό σύστημα εφημεριών.
  • Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε έναν ειλικρινή διάλογο στη βάση μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης, ριζικής και σε Εθνικό επίπεδο, με ξεκάθαρα αποκεντρωτικά χαρακτηριστικά, αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών και της κοινωνικής επανένταξης των τοξικοεξαρτημένων συνανθρώπων μας.»
http://www.polispress.gr/

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕ ΡΕΝΤΗ, ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΟ


Σε Νίκαια, Ρέντη και Κορυδαλλό φαίνεται πως έχουν προωθηθεί τα ακραία επεισόδια, τύπου «Αγίου Παντελεήμονα», με θύματα αλλοδαπούς και θύτες νέους ανθρώπους ηλικίας 15-20 ετών, που επιδίδονται σε ακραίες πράξεις βίας εναντίον εγχρώμων.
Σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδοςς, της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή και της Ένωση Μεταναστών Εργατών, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 60 αλλοδαποί έχουν νοσηλευθεί το τελευταίο τρίμηνο, ύστερα από επιθέσεις, που έχουν δεχθεί και έχουν καταγγείλει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.Εκ μέρους της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, ο Τσαβέντ Ασλάμ είπε ότι μετά τις οκτώ το βράδυ σε Ρέντη και Νίκαια γίνονται επιθέσεις με ξυλοδαρμούς κατά αλλοδαπών, από τους οποίους επίσης αφαιρούνται χρήματα και κινητά τηλέφωνα. «Είμαστε εργάτες. Ήσυχοι άνθρωποι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ενημερώνουμε βουλευτές και δημάρχους, προκειμένου κάτι να γίνει» είπε.

Οι εκπρόσωποι των μεταναστών παρουσίασαν στοιχεία από περιστατικά επιθέσεων με σιδηρογροθιές και λοστούς σε βάρος των ιδίων, ή ομοεθνών τους, τα οποία κατήγγειλαν ως προερχόμενα από ρατσιστικά στοιχεία. Έκαναν, δε, λόγο και για βανδαλισμούς σε μικροκαταστήματα, που διατηρούν στις περιοχές Νίκαιας, Ρέντη και Κολωνού.

Ο Ράνα Ιρφάν κατήγγειλε ότι την περασμένη εβδομάδα, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο του νοσοκομείου Νίκαιας, τον πλησίασαν 5-6 νέα αγόρια και κορίτσια, του πήραν το κινητό, τον ξυλοκόπησαν και τον κτύπησαν τόσο δυνατά στο σβέρκο, που λιποθύμησε και συνήλθε στη μέση του δρόμου στις 2.30 τα ξημερώματα.

Όπως δηλώνουν οι μετανάστες, τα περιστατικά σε βάρος τους είναι δεκάδες και για τον λόγο αυτό, αύριο εκπρόσωποί τους θα συναντηθούν με τον δήμαρχο Νίκαιας - Ρέντη, Γιώργο Ιωακειμίδη, ενώ προτίθενται να απευθυνθούν και σε άλλους δημάρχους, αλλά και βουλευτές.

ΠΡΕΖΑ TV
22-3-2011