Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

ΛΥΚΟΙ (ΗΡΕΜΟΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ)

Νόμιμο έκρινε Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους αστυνομικούς σκύλους.

Το ΠΔ αφορά την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές
enet

Δεν υπάρχουν σχόλια: