Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Mόνιμοι δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι αορίστου χρόνου


company1

Εντός του Ιουλίου έρχεται τελικά στη Βουλή το ν/σ με βάση το οποίο μονιμοποιούνται πάνω από 80.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αφορά «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», δίνετα η δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε περιφέρειες, νομαρχίες, δήμους και κοινότητες) αλλά και σε ανεξάρτητες Αρχές να καταλάβουν θέσεις μονίμων, αρκεί να κατέχουν μέχρι σήμερα οργανική ή προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο και να έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Παράλληλα με το νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να παρέχεται η δυνατότητα βαθμολογκής εξέλιξης αντιστοίχως με αυτή που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μονίμους υπαλλήλους. Επίσης, προβλέπεται η βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική βαθμίδα, ορίζεται ο χρόνος προαγωγικής εξέλιξης από βαθμό σε βαθμό, ενώ ρυθμίζεται το σύστημα προαγωγών από βαθμό σε βαθμό για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Μέχρι το βαθμό του διευθυντή

Συγκεκριμένα, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να φθάσουν μέχρι το βαθμό του προϊσταμένου και του διευθυντή με διαδικασίες σχεδόν ίδιες με αυτές των μονίμων, καθώς και οι δύο κατηγορίες υπαλλήλων θα αξιολογούνται ταυτόχρονα από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Τη μόνη θέση που δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν οι «αορίστου χρόνου» είναι αυτή του γενικού διευθυντή.

Αυτό σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι εργαζόμενοι (ΠΕ και ΤΕ) κάθε δύο, πέντε και έξι χρόνια θα προάγονται από το Δ’ βαθμό στο Β’ βαθμό, δηλαδή μέχρι προϊστάμενοι, ενώ οι ΔΕ θα χρειάζονται 19 χρόνια για την ίδια εξέλιξη.

Πάντως, η εξομοίωση μόνιμων και «αορίστου χρόνου» στην οποία προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών δεν περιλαμβάνει τους δημοσίους υπαλλήλους που προέρχονται από το καθεστώς μερικής απασχόλησης, δηλαδή όσων οι συμβάσεις μετατράπηκαν από ορισμένου χρόνου σε αορίστου βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 και είναι 4ωρης απασχόλησης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι θα έχουν δικαίωμα μετάταξης ή μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, με στόχο και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, αλλά και την πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου από την αυτοδιοίκηση.gr


19-Jul-2009 Απο ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: