Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για το προσωπικό που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία βασίζεται στη γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους … «η προϋπηρεσία στις δημοτικές επιχειρήσεις του πλεονάζοντος προσωπικού, το οποίο μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ από τις επιχειρήσεις αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δε λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική του κατάταξη και την προαγωγή του σε βαθμό». Η παραπάνω απόφαση, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Εσωτερικών και ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες να την εφαρμόσουν άμεσα.
Peter Pan

Δεν υπάρχουν σχόλια: