Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Λίγοι ωφελούνται, πολλοί όμως κερδίζουν χρόνο για το καθυστερημένα δάνεια.

Ανάσα ή παγίδα το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες;
Πάντως στις τράπεζες θα γίνει παρέλαση δανειοληπτών που σίγουρα θα υποβάλουν αιτήματα με την ελπίδα να σώσουν ότι μπορούν...
Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται ότι η λύση θα δοθεί από το Ειρηνοδικείο.

"...με το νομοσχέδιο όσοι έχουν αποδεδειγμένα μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφληση μέρους τους για τέσσερα χρόνια κι εφόσον ανταποκριθούν, έχουν τη δυνατότητα της απαλλαγής των υπόλοιπων οφειλών τους. Αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες.

Ρυθμίζονται τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια) εκτός οφειλών που προκλήθηκαν από δόλο, ή προστίμων, φόρων και τελών προς το Δημόσιο..."

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=18010970

Δεν υπάρχουν σχόλια: