Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Τιμολόγια τέλος στα βενζινάδικα


Θα χρειάζονται μόνο για αγορά καυσίμων άνω των 300 ευρώ

Οι αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν τα βενζινάδικα, έχουν θέση τιμολογίου, ξεκαθαρίζει με σημερινή της ανακοίνωση η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας υπενθυμίζοντας πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Οι φορολογούμενοι - καταναλωτές με τις αποδείξεις θα έχουν τα ίδια δικαιώματα έκπτωσης όπως ακριβώς ίσχυε και με τα τιμολόγια, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντως, η απόδειξη να είναι σφραγισμένη και να έχει αναγραφεί σε αυτήν ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Για πωλήσεις αξίας άνω των 300 ευρώ, παραμένει η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, “για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης άνω των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (Τ-ΔΑ), ή Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης και η σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης που «αντικαθίσταται» επισυνάπτεται στο πρωτότυπο Τ-ΔΑ ή Τιμολόγιο και παραδίδεται στον πελάτη - αγοραστή”.

Enet

Δεν υπάρχουν σχόλια: