Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Περί φαρμακείων συζήτηση

(Ερώτηση)
Μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία της χώρας είναι η φοροδιαφυγή. Στον χώρο του φαρμακείου η φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη απ’ ότι στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες της χώρας;

(Απάντηση)
Χωρίς διάθεση εξωραϊσμού, μπορούμε να ισχυριστούμε με απόλυτη βεβαιότητα πως,
αν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεισέφεραν φορολογικά στο ίσο ποσοστό επί
των πραγματικών τους εισοδημάτων, όπως συνεισφέρουν οι φαρμακοποιοί, δεν θα
υπήρχε θέμα φοροδιαφυγής για τη χώρα. Και είμαστε απόλυτοι στο θέμα αυτό, διότι
τουλάχιστον το 80% του τζίρου ενός φαρμακείου είναι πωλήσεις προς ασφαλιστικά
ταμεία. Για την εξόφληση των πωλήσεων αυτών οι φαρμακοποιοί εκδίδουν υποχρεωτικά τιμολόγιο πώλησης προς το ασφαλιστικό ταμείο, άρα και αν ακόμα ήθελαν δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Και υπενθυμίζουμε ότι για την εξόφληση των απαιτήσεων αυτών από τα ασφαλιστικά ταμεία προσκομίζουμε κάθε μήνα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα ούτε και εισφοροδιαφυγή για τα ασφαλιστικά ταμεία υπάρχει. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, κατέτασσε στις δύο πρώτες θέσεις φορολογικής συνέπειας και συνεισφοράς τους φαρμακοποιούς και τους συμβολαιογράφους.

Από τη "συζήτηση με ένα φαρμακοποιό" στο ΛΙΓΑΠΟΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: