Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Κόβεται η χρηματοδότηση σε 400 φορείς δημοσίου

Κόβεται η χρηματοδότηση σε 400 φορείς δημοσίου αν δεν υποβάλουν τις οικονομικές καταστάσεις

Με περικοπή της χρηματοδότησης και αυστηρά πρόστιμα, κινδυνεύουν 400 φορείς του δημοσίου (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ.), που δεν δίνουν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση.

Η υποβολή των στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι υποχρεωτική, και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν θα υποβάλουν τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των στοιχείων, η αρμόδια διεύθυνση θα καταρτίζει κατάσταση με τους φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και θα την αναρτά στο διαδίκτυο.
Η κατάσταση αυτή θα επέχει θέση βεβαίωσης και θα αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή επιχορήγησης.

Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.
www.euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: