Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά !!!

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

anarxazante

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόπειρας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, την κατάθεση της αίτησης ρύθμισης οφειλών στο Ειρηνοδικείο και την
απόπειρα δικαστικού συμβιβασμού, και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαδικασία αποβεί ατελέσφορη, σειρά έχει η δικαστική ρύθμιση των οφειλών του φυσικού προσώπου που υπάγεται στο νόμο 3869/2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου, αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του, ο Ειρηνοδίκης, λαμβάνοντας υπόψιν τα κάθε φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντάς τα με τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του (σε βαθμό που προφανώς δεν πρέπει να υποσκάπτεται η αξιοπρεπής διαβίωση της οικογένειας), τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 4 ετών ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως κατανεμόμενο.
Στη συνέχεια, παρέχονται από το νόμο ορισμένες δικλείδες αναπροσαρμογής της μηνιαίας δόσης, αν συντρέχουν ορισμένες παράμετροι ή γεγονότα στο πρόσωπο του εκάστοτε οφειλέτη. Έπειτα, γίνεται αναφορά στη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη καθώς και στη δυνατότητα προστασίας της κύριας ή μοναδικής του κατοικίας που του παρέχεται από το νόμο με την καταβολή, σε μεγαλύτερο βέβαια χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την εικοσαετία, τοκοχρεολυτικών δόσεων που μπορούν να φτάνουν μέχρι και το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που αποτελεί την κύρια ή μοναδική κατοικία του οφειλέτη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα και για χορήγηση στον οφειλέτη περιόδου χάριτος.
Ο εν λόγω νόμος, ο οποίος αποτελεί κάτι καινούργιο και ακόμα αδοκίμαστο για τη χώρα μας, παρέχει αδιαμφισβήτητα πολλά οφέλη στους οφειλέτες, αφού μετά την πάροδο της τετραετίας ή της παραπάνω περιόδου, σε περίπτωση προστασίας της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, προβλέπεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της δυνατότητας προστασίας της κύριας κατοικίας του. Επιπλέον, η προσαρμογή των δόσεων σύμφωνα με τις βιοτικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη ανά περίπτωση συγκαταλέγεται επίσης στα θετικά της διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου για τον ως άνω νόμο.

Aπο: .nomosfera

Δεν υπάρχουν σχόλια: