Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Εκτός πειθαρχικών συμβουλίων οι συνδικαλιστές!


Για πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση, όπως έχει εισηγηθεί η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στον υπουργό Εσωτερικών, Ι. Ραγκούση, οι συνδικαλιστές δε θα μετέχουν στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων.

Τα πειθαρχικά συμβούλια στο εξής διαχωρίζονται από τα υπηρεσιακά, έτσι ώστε να εκλείψει η κακώς ενοούμενη “συναδελφική αλληλεγγύη”...

την εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς και πλημμερούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων, που είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάσονται και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.

Τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το νέο πειθαρχικό δίκαιο έχουν εισηγηθεί ακόμη στον κ. Ραγκούση, οι υπάλληλοι σε βάρος των οποίων έχουν τελεσιδικήσει αποφάσεις για υποθέσεις διαφθοράς, να μην μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου που παραπέμπονται για πειθαρχικά παραπτώματα, θα καθαιρούνται με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ στις προτάσεις της επιτροπής περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις για την αύξηση των προστίμων για πειθαρχικές παραβάσεις, που μπορεί να φθάνουν σ΄ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 100.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, επιμηκύνεται από τα δύο στα πέντε χρόνια η παραγραφή γενικά των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Τα παραπτώματα που σχετίζονται με παράβαση καθήκοντος, χρηματισμό, σοβαρή απείθεια και αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα θα μπορούν να παραγραφούν μόνο μετά την παρέλευση επταετίας.

Η κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτει την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος έκδοσης πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη.

Σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων, η έκδοση της απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

Ειδικά για υποθέσεις δωροδοκίας ή υπεξαίρεσης, ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που έλαβε γνώση η υπηρεσία.

Προβλέπεται ακόμη ότι, αν ένας προϊστάμενος παραλείψει να επιβάλει ένα πρόστιμο, τότε ελέγχεται πειθαρχικά από τον ανώτερό του, όπως συμβαίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την είσπραξη των τελών ή των προστίμων.