Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Δωρεάν βιβλία στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη πρόκειται να ψηφιοποιήσει και να διαθέσει δωρεάν στο ΊΣύνδεσμοςντερνετ περίπου 250.000 βιβλία που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1700-1870, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Google.

Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

Χιλιάδες βιβλία θα διαθέσει δωρεάν στο Ίντερνετ η Βρετανική Βιβλιοθήκη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: