Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος (Η Εθνική πάει να το προλάβει)

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για 300.000 δάνεια δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, το εισόδημα των οποίων συρρικνώθηκε δραστικά λόγω της οικονομικής κρίσης, καθιερώνει η Εθνική Τράπεζα. Από τη Δευτέρα θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα διευκολύνσεων για πελάτες της δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που εξυπηρετούν περίπου 50.000 στεγαστικά δάνεια και επιπλέον 250.000 καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.
Φωτογραφία
Η Εθνική Τράπεζα θα παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου των δανείων, δραστική συρρίκνωση των δόσεων και συγκέντρωση οφειλών σε ένα δάνειο με χαμηλά επιτόκια. Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της τράπεζας να αντισταθμίσει κατά το δυνατόν τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών της εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των μηνιαίων δόσεων έως και κατά 70%. Τα επιτόκια από την άλλη πλευρά, από 16% για τις πιστωτικές κάρτες και 13% για τα καταναλωτικά δάνεια, μπορούν να πέσουν ακόμα και χαμηλότερα από το 5% στην περίπτωση που οι οφειλές συγκεντρωθούν σε ένα νέο δάνειο με προσημείωση ακινήτου. Ακόμα κι αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της προσημείωσης και πάλι το όφελος επιτοκίου είναι σημαντικό. Η συγκέντρωση οφειλών πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση με επιτόκιο euribor (0,69% χθες) και περιθώριο 9 μονάδων, οδηγώντας το επιτόκιο του νέου δανείου κοντά στο 10%, σαφώς μικρότερο από το 13% και το 16%.

τράπεζες

Δεν υπάρχουν σχόλια: