Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Κορυδαλλός, (φρουρά)

Η σημερινή απόδραση από το Κατάστημα Κορυδαλλού, διέψευσε για άλλη μια φορά το θεώρημα των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης ότι χωρίς δαπάνες μπορεί να υπάρξει ασφάλεια στα καταστήματα κράτησης.

Δύο χρόνια μετά την τελευταία απόδραση από το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, δεν έχει αγοραστεί ούτε μια βίδα για την ασφάλεια των φυλακών, δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας Φρουρός. Αντιθέτως η νυχτερινή βάρδια έχει μειωθεί κατά 30% και πλέον σύμφωνα με τις, δεσμευτικές ως προς την εφαρμογή τους, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμός φύλλου 273 21/02/2011) σήμερα στην Φρουρά του Κορυδαλλού πρέπει να εργάζονται τριάντα τρία (33) άτομα συνολικά. Είκοσι δύο υπάλληλοι σε φρουρήσεις νοσοκομείων και μόλις έντεκα (11) θα έπρεπε να είναι στην Φρουρά του Κορυδαλλού. Η Φρουρά Κορυδαλλού έχει είκοσι έξι (26) πόστα φρούρησης, δηλαδή τα δεκαπέντε από αυτά θα έπρεπε σήμερα να είναι κλειστά.

Είναι αλήθεια ότι η μία από τις πέντε σκοπιές του ψυχιατρείου ήταν μη επανδρωμένη, καθώς δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την αποζημίωση των κομμένων ρεπό και των νυχτερινών. Η κατάσταση αυτή επικρατεί σε όλα τα καταστήματα κράτησης !

Είναι αλήθεια ότι οι συνδικαλιστικές μας ενώσεις έχουμε δηλώσει με σαφήνεια ότι εμείς θα εφαρμόσουμε τις Υπουργικές Αποφάσεις καθώς δεν δεχόμαστε πλέον να δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε το μόλις 1,5 ευρώ την ώρα που έχει κοστολογηθεί το νυχτοκάματο στις Φυλακές. Πλήρη εφαρμογή σημαίνει κλειστές σκοπιές, καθώς ευνοήτως οι ασθενείς κρατούμενοι στα νοσοκομεία δεν μπορεί να μην έχουν Φρουρά.

Είναι αλήθεια ότι το μόνο υλικό που αγοράστηκε στις Φρουρές είναι ασύρματοι από το ταμείο της Ομοσπονδίας, ώστε τουλάχιστον να έχουνε ασύρματη επικοινωνία οι σκοπιές !!! Τα λοιπά υλικά όπως σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα, σύγχρονο ατομικό οπλισμό, στολές και ότι μπορεί ο καθένας να φανταστεί , το αγοράζει ο συνάδελφος με τον κατά 20% μειωμένο μισθό του.

Κοινοποιούμενα έγγραφα ( αναζητήστε τα και στο www.poyef.gr )

1) Κοινή Υπουργική Απόφαση νυχτερινών και εξαιρέσιμων (Αριθμός φύλλου 273 21/02/2011)
2) Απόφαση του 2009 (Γραφείο Ειδικού Γραμματέα πρωτ. 36/20-01-2009) για την μη στελέχωση σκοπιών στο κατάστημα Κορυδαλλού (μετά από πρόταση μας) καθώς δεν επαρκούσαν οι δαπάνες για αποζημίωση υπερεργασίας (κομμένα ρεπό) και νυχτερινών των υπαλλήλων. Σημειώστε ότι από το 2009 οι σχετικές δαπάνες έχουν μειωθεί άλλο ένα 30% επιπλέον.
3) Επιστολή της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. στον κ. Πρωθυπουργό. (Κορυδαλλός 11/02/2011 Αρ. Πρωτ.: 543)
4) Επιστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. στις πρωτοβάθμιες ενώσεις (Κορυδαλλός 01/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 585)
5) Επιστολή αγοράς και προμήθειας φορητών ασυρμάτων (Κορυδαλλός 01/02/2011 Αρ. Πρωτ.: 523)


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: